image
hl1

METODY PRACY

W naszym żłobku, w pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy niżej wymienionych metod pracy oraz elementy programów autorskich:

– M. Montessori metoda daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność,

– M. Bogdanowicz ”Dobrego startu” to system ćwiczeń oddziałujących na procesy motoryczne i percepcyjne; zasadniczą rolę w tej metodzie odgrywają 3 elementy: słuchowy (piosenka), wzrokowy (wzory graficzne) i motoryczny (wykonywanie zorganizowanych ruchów w czasie i przestrzeni),

– I. Flemminga to wykorzystanie w procesie dydaktyczno – wychowawczym zabaw muzyczno – ruchowych, tańców ludowych, pląsów w celu integracji dzieci,

– B. Strauss celem metody jest przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej,

– W. Sherborne ta metoda ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i zyskuje poczucie bezpieczeństwa,

– K. Wnęk – Joniec „Pochylić się nad dzieckiem” – o wspieraniu małego człowieka w rozwoju,

– K. Wnęk – Joniec „Nie przydeptuj skrzydeł” – o zapobieganiu deficytom emocjonalnym małego dziecka.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status