Metody pracy

METODY PRACY

W naszym żłobku, w pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy niżej wymienionych metod pracy oraz elementy programów autorskich:

– M. Montessori
metoda daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność,

– M. Bogdanowicz ”Dobrego startu”
to system ćwiczeń oddziałujących na procesy motoryczne i percepcyjne; zasadniczą rolę w tej metodzie odgrywają 3 elementy: słuchowy (piosenka), wzrokowy (wzory graficzne) i motoryczny (wykonywanie zorganizowanych ruchów w czasie i przestrzeni),

– I. Flemminga
to wykorzystanie w procesie dydaktyczno – wychowawczym zabaw muzyczno – ruchowych, tańców ludowych, pląsów w celu integracji dzieci,

– B. Strauss
celem metody jest przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej,

– W. Sherborne
ta metoda ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i zyskuje poczucie bezpieczeństwa,

– K. Wnęk – Joniec
„Pochylić się nad dzieckiem” – o wspieraniu małego człowieka w rozwoju,

– K. Wnęk – Joniec
„Nie przydeptuj skrzydeł” – o zapobieganiu deficytom emocjonalnym małego dziecka.