Misja

MISJA

• traktujemy każdego maluszka indywidualnie, opiekę, pielęgnację oraz inne formy pracy dostosowujemy od potrzeb każdego dziecka

• współpracujemy z rodzicami na płaszczyźnie wymiany informacji dotyczących dzieci

• tworzymy atmosferę akceptacji, szacunku i zaufania

• zapewniamy bezpieczny pobyt w placówce

• proponujemy naszym podopiecznym udział w zajęciach stymulujących rozwój bio-psycho-społeczny

• promujemy zachowania prozdrowotne

• wprowadzamy podstawy zasad kontaktów interpersonalnych

• zaspakajamy potrzebę ruchu (spacery, zabawy w ogrodzie i na sali sportowej, zajęcia przy muzyce, gimnastyka)

• chwalimy, zachęcamy, przytulamy