Historia

HISTORIA

Żłobek Nr 9 mieści się przy ul. Skautów Opolskich 6, w największej dzielnicy Opola – Osiedlu Armii Krajowej. Jest integralną częścią osiedla, gdyż powstał w czasie, kiedy budowano szkołę, przedszkole, przychodnię, pocztę oraz budynki mieszkalne. Był rok 1988, wrzesień, kiedy to przy bardzo skromnej obsadzie personalnej został otworzony nasz żłobek.

Początkowo przyjęte zostały dzieci do II i III grupy, natomiast do I grupy nabór rozpoczął się we wrześniu 1989r. Do dzisiaj przyjmujemy dzieci do trzech grup. Część naszego personelu związana jest ze żłobkiem od początku działalności. Wielu Opolan jest wychowankami naszej placówki, obecnie to studenci, bądź młodzi, pracujący mieszkańcy naszego miasta.

Współpracujemy z opolskimi uczelniami umożliwiając studentom odbycie praktyk zawodowych, m.in. z Wyższą Zawodową Szkołą Medyczną, Uniwersytetem Opolskim, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji.