Przyjęcia

PRZYJECIA

1. Dyrektor przyjmuje dzieci na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.

2. Wnioskiem jest Karta zgłoszenia dziecka  do żłobka pobierana w placówce lub na stronie internetowej żłobka.

3. Przyjęcie dziecka poprzedza szczegółowy wywiad z rodzicem lub prawnym opiekunem dotyczącym zdrowia, żywienia, środowiska dziecka, zapoznanie rodzica ze sposobem sprawowania opieki nad dziećmi, z personelem opiekuńczo – wychowawczym, rytmem dnia,  żywieniem w placówce oraz regulaminem żłobka.

4. Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka wg. kolejności zgłoszeń oraz zawiera umowę z rodzicem lub opiekunem prawnym.

5. Dyrektor w sprawach rekrutacji przyjmuje we wtorki od godz. 13.00 do godz. 14.30