image
hl1

AKTY PRAWNE

Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto Opole: Treść uchwały

 

– Uchwała Nr XXIII/485/20 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia statutów Żłobków Nr 2, 4, 9 i Pomnik Matki Polki w Opolu, która została ogłoszona w Dzienniku Województwa Opolskiego w dniu 6.03.2020 r, poz. 816 – Treść uchwały

.

– Regulamin porządkowy Żłobka Nr 9 w Opolu – Treść regulaminu

– Jednolity tekst ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 35

 

– Wysokość opłat UCHWAŁA NR XXXV/684/16 RADY MIASTA OPOLA w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto Opole.

INFORMACJA NA TEMAT UCZESTNICTWA W PROJEKCIE   „ROZWÓJ POPRZEZ OPIEKĘ – IDĘ DO ŻŁOBKA!” W ZAKRESIE OPIEKI ŻŁOBKOWEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE   „ROZWÓJ POPRZEZ OPIEKĘ – IDĘ DO ŻŁOBKA!” W ZAKRESIE OPIEKI ŻŁOBKOWEJ

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status