Akty prawne

AKTY PRAWNE

Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto Opole: Treść uchwały

– Uchwała Nr XXIII/485/20 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia statutów Żłobków Nr 2, 4, 9 i Pomnik Matki Polki w Opolu, która została ogłoszona w Dzienniku Województwa Opolskiego w dniu 6.03.2020 r, poz. 816 – Treść uchwały

.– Regulamin porządkowy Żłobka Nr 9 w Opolu – Treść regulaminu

– Jednolity tekst ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 35

– Wysokość opłat w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto Opole.