image
hl1

MISJA

• traktujemy każdego maluszka indywidualnie, opiekę, pielęgnację oraz inne formy pracy dostosowujemy od potrzeb każdego dziecka

• współpracujemy z rodzicami na płaszczyźnie wymiany informacji dotyczących dzieci

• tworzymy atmosferę akceptacji, szacunku i zaufania

• zapewniamy bezpieczny pobyt w placówce

• proponujemy naszym podopiecznym udział w zajęciach stymulujących rozwój bio-psycho-społeczny

• promujemy zachowania prozdrowotne

• wprowadzamy podstawy zasad kontaktów interpersonalnych

• zaspakajamy potrzebę ruchu (spacery, zabawy w ogrodzie i na sali sportowej, zajęcia przy muzyce, gimnastyka)

• chwalimy, zachęcamy, przytulamy

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status