Dnia 18.05.2020 r. Żłobek Nr 9 wznawia swoją działalność

1. Żłobek będzie funkcjonował na podstawie
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego,
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz
”Procedur Funkcjonowania Żłobka Nr 9 w Opolu na czas epidemii COVID- 19”


2. Każda z 3 grup będzie mogła przyjąć po 12 dzieci.


3. Wszyscy rodzice zainteresowani powrotem do żłobka
w czasie stanu epidemii COVID-19 muszą wypełnić:
„Oświadczenie Rodzica”

Prosimy wypełnione oświadczenie wrzucić
do naszej skrzynki na listy na budynku
lub odesłać na adres: „biuro@zlobek9.opole.pl” do godz.12.00 w piątek ( 15.05.2020r. )


PROSIMY NIE PRZYNOSIĆ OSOBIŚCIE DOKUMENTÓW DO ŻŁOBKA


4. Brak odesłanego oświadczenia będzie skutkować nie przyjęciem dziecka do placówki.


5. Pierwszeństwo przyjęć i opieki mają dzieci:
• pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,
systemu pomocy społecznej, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,
realizujących zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
• następnie – rodziców obojga pracujących
z wyłączeniem pracujących zdalnie.


6. W piątek 15.05.2020 r. w godz.13-14.00
będziemy informować Państw telefonicznie/mailowo/ o przyjęciu/nie przyjęciu dziecka do żłobka.

 

Akty prawne z zakresu oświaty oraz polityki społecznej
ogłoszone w dniu 29 kwietnia 2020 r.
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:


1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 779)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 780)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 781)

W żłobku pełnimy dyżury i udzielamy wszelkich informacji telefonicznie lub mailowo: 

tel: 77 455 91 48

mail: biuro@zlobek9.opole.pl

Jak ubezpieczyć dziecko

Oferta PREMIUM

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem”

INFORMACJA NA TEMAT PROGRAMU

Nasz żłobek uczestniczy w projekcie

„ROZWÓJ POPRZEZ OPIEKĘ – IDĘ DO ŻŁOBKA!” 

INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

GRY I ZABAWY