image
hl1

OPLATY

1. Na opłatę za żłobek składają się: • opłata stała (21,3% minimalnego wynagrodzenia za pracę w kraju), • opłata za wyżywienie (5,50 zł/dzień).

2. Wysokość opłaty stałej oraz maksymalną stawkę za wyżywienie ustala Rada Miasta Opola.

3. Warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka określa UCHWAŁA NR XXXV/684/16 RADY MIASTA OPOLA.

4. Rodzice zobowiązują się w umowie wnosić opłatę do 5-go dnia miesiąca za miesiąc bieżący, brak terminowej wpłaty może skutkować nieprzyjęciem dziecka do placówki bez wcześniejszego uprzedzenia.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status