image
hl1

PRZYJECIA

1. Dyrektor przyjmuje dzieci na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.

2. Wnioskiem jest Karta zgłoszenia dziecka  do żłobka pobierana w placówce lub na stronie internetowej żłobka.

3. Przyjęcie dziecka poprzedza szczegółowy wywiad z rodzicem lub prawnym opiekunem dotyczącym zdrowia, żywienia, środowiska dziecka, zapoznanie rodzica ze sposobem sprawowania opieki nad dziećmi, z personelem opiekuńczo – wychowawczym, rytmem dnia,  żywieniem w placówce oraz regulaminem żłobka.

4. Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka wg. kolejności zgłoszeń oraz zawiera umowę z rodzicem lub opiekunem prawnym.

5. Dyrektor w sprawach rekrutacji przyjmuje we wtorki od godz. 13.00 do godz. 14.30

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status