image
hl1

.


.

Niniejszy Regulamin określa Procedury  Bezpieczeństwa na terenie placówki na czas  stanu epidemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Żłobka Nr 9 w Opolu oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki.

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA – w razie zamknięcia żłobka z powodu COVID-19


.

.


……………………………………..

HISTORIA

Akty prawne z zakresu oświaty oraz polityki społecznej
ogłoszone w dniu 29 kwietnia 2020 r.
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:


1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 779)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 780)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 781)


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status