COVID


.

.

Niniejszy Regulamin określa Procedury  Bezpieczeństwa na terenie placówki na czas  stanu epidemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Żłobka Nr 9 w Opolu oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki.

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA – w razie zamknięcia żłobka z powodu COVID-19


.

.
……………………………………..

HISTORIA
Akty prawne z zakresu oświaty oraz polityki społecznej
ogłoszone w dniu 29 kwietnia 2020 r.
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:


1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 779)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 780)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 781)